Meer verlichting op Tennispark Brederode

verlichting tennispark

Meer verlichting op Tennispark Brederode

Hoe staat het er op dit moment voor met de verlichting van de achterbanen: Verlichting, je hebt het blijkbaar niet zomaar even voor elkaar. Om de trechtervorming te voorkomen op het moment dat de duister invalt en ter voorkoming dat hierdoor alle (vrij)tennissers met 12 man op 1 baan elkaar de ballen om/tegen de oren slaan met de daaraan alle voortvloeiende gevolgen zal het u niet ontgaan zijn dat we graag de achterbanen van ons prachtige tennispark ook verlicht willen zien.

Voor aanvang van het afgelopen zomerseizoen is de “melding” bij de Milieudienst IJmond van uitbreiding van de huidige bijzonder omgevingsvriendelijke verlichting snel geaccepteerd.

De capaciteit van de elektriciteitskabels onder de grond is vergroot, een voorraad kersverse omgevingsvriendelijke lichtmasten liggen klaar om geplaatst te worden zodat er meer verlicht getennist kan worden op alle twaalf tennisbanen.

Ja en toen kreeg het Tennispark zomaar pardoes een zogeheten bouwstop opgelegd! Waar de gemeente Velsen in eerste instantie compleet welwillend leek te zijn, ging de boeg compleet om en lijken ze sindsdien compleet onwelwillend te zijn.

Het bestemmingsplan werd erbij gehaald, een bouwvergunning moest worden aangevraagd, nou ja, je kent dat wel en voor je het wist kwam er een brief waarin stond dat de aangevraagde vergunning door de gemeente werd geweigerd!

Het tennispark grenst nl. aan een gebied waar sprake is van een donkertebeleid (nee, dat heeft niets met de Zwarte Pietendiscussie te maken, daar geldt juist géén donkertebeleid…), de vleermuizen kunnen weleens hinder ondervinden van uitbreiding van de al bestaande verlichting, het zou wel eens drukker kunnen worden op het tennispark en, de vierde reden van de gemeente, er dient rekening te worden gehouden met de herontwikkeling van het aan het tennispark grenzende al tien jaren te koop staande perceel, Brederoodseweg 41 (de ‘oude’ tuinkassen achter het park).

Gronden van bezwaar tegen de weigering door de gemeente zijn inmiddels ingediend en op woensdag 12 november jl. heeft er een hoorzitting plaatsgevonden alwaar een mooi aantal clubleden ons is komen steunen, waarvoor grote dank!

De advocaat had een goed verhaal. Ook Mieke, Marcel, Bernard en niet te vergeten Frans Storm als vleermuis en nu moeten we maar weer afwachten, tot uiterlijk 23 december 2014. Dan mogen we de uitkomst vernemen van de eventuele heroverweging van de weigering van de omgevingsvergunning.